"top!" tīklā

Lai veiksmīgāk varētu konkurēt ar citiem veikaliem un viņu piedāvātajām preču cenām, uzņēmums SIA „Dekšņi” 2003. gadā pievienojās veikalu tīklam „top!”. Tā ir apvienība SIA „Iepirkumu grupa”, kas ieviesusi vienotu iepirkumu sistēmu. Šādas sadarbības ieguvums ir izdevīgāka preču iepirkšana, kopīga mārketinga veidošana un reklamēšanās iespējas.

Kontakti


. .
Nosaukums: SIA ‘Dekšņi’
Reģistrācijas Nr.: 40003323084
PVN Nr. LV40003323084
Juridiskā adrese: Lauku iela 3, Tukums, LV 3101
Biroja adrese: Lauku iela 3, Tukums, LV 3101
Tālrunis: +371 6 3182132
e-pasts deksni@toppartika.lv
e-pasts rēķiniem rekini@deksni.lv

trivoo.net

. .
Banka: A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV96 UNLA 0032 0034 6738 8
. .
Banka: A/S Swedbanka
Kods HABALV22
Konts: LV06 HABA 0551 0014 2115 3
. .
Amats: Tirdzniecības direktors
Vārds, uzvārds: Māris Kalniņš
Tālrunis: +371 6 3182160
Mob.: +371 2 8634007
E-pasts: maris.kalnins@toppartika.lv
Skype:


. .
. .
Amats: Galvenā grāmatvede
Vārds, uzvārds Anda Fogele
Tālrunis: +371 6 3181037
E-pasts: deksni@toppartika.lv
. .
Amats: Norēķinu grāmatvede
Vārds, uzvārds Sandra Valdmane
Tālrunis: +371 6 3125262
E-pasts: sandra.valdmane@toppartika.lv
. .
Amats: Grāmatvede
Vārds, uzvārds Dzintra Arstanova
Tālrunis: +371 6 3182132
E-pasts: dzintra.arstanova@toppartika.lv

Ad Spot Ad Spot Ad Spot Ad Spot Ad Spot

Akcijas avīze

.

.

Iesakām:

.
.
.
.
.
.
.